NMM 2012
Nov 29–Dec 1
Norrköping

Rent a Sense Kim Dahlberg Rikard Sjöberg Varg Baris K (TR) Johan Antoni Mariadele Arcuri Olof Schröder Andreas Lübeck

Schedule Friday

11.00
NMM öppnar

12.00 (20 min)
Andreas Lübeck
NMM 2012 Installationer

13.00 (20 min)
Simon Renström
NMM Gallery

14.00 (60 min)
SAMTAL OM KOPIERING OCH DIGITALA KONSTFORMER

Kosta Economou
Gustav Nipe
Martin Fredriksson
Andreas Lübeck
Lina Linnea Johansson
Mariadele Arcuri
Bo Sundborg

16.00 (20 min)
Mariadele Arcuri
NMM 2012 Installationer

18.00-24.00
SOUNDTABLE

Thomas Andersen
Olof Schröder
Rent a sense
Jonas Niklasson (Jonik)
Rickard Sjöberg (Discolor)
Kim Dahlberg (Den Svenska Björnstammen)
Niklas Sjösvärd (Zabutom)
Nihad Tule

24.00-01.00
Baris K