NMM 2014 – Soundtable 2.0
Dec 20 @ Verkstad / Kvarngatan 38 / Norrköping

Andreas Lübeck Johan Antoni

NMM – SOUNDTABLE 2.0

Du möter urbefolkningen som aldrig sett civilisationen. Du filmar händelsen. Eller, du försöker spara en kopia av den. Så gör vi idag. Det paradoxala är att känslan som triggar oss att filma, den känslan går varken att filma, kopiera eller spara. En upplevelse är här och nu, eller där och då, tillsammans med doft, vind, värme och blickar. Blandat med ditt humör, sällskap och hur pigg hjärnan är. Din smak i munnen och klockslag. Hur ljud och ljus blandas med berättelse och rum. En upplevelse är i original.

Snart ska tekniken lyckas väva in känslan, magin och sinnligheten. Men ännu kan vi utveckla nya intressanta och inspirerande konstformer i gränslandet mellan IRL och URL. NMM 2014 vill värna om sinnligheten i den utvecklingen genom att i en värld av kopior skapa ett original att uppleva i stunden, en ljudinstallation utan förlagor, mallar, samplingar eller kommersiella krav på format – Soundtable 2.0.
Ideella konst- och kulturföreningen Resistans verkar som ideell och stödjande kraft inom digitala konstformer och angränsande områden. NMM har arrangerats sedan 2006 och är i år i en annorlunda form i syfte att manifestera föreningens fokus på konst och att verksamhetens fokus nu förflyttas till en tidigare position i värdekedjan.
Soundtable 2.0

Ett ljudlandskap skapas med samma verktyg som används för att fabricera elektronisk dansmusik. Stycket komponeras på plats och producenten/DJ’n tillåts vara konstnär. Elektricitet förvandlas till ljud genom konstnärens instrument och strömmas ur ljudanläggningen för att blandas med våra sinnen till en upplevelse som aldrig kan upplevas på samma sätt igen. Oavsett hur vi fotar, filmar, kopierar, sparar, streamar eller delar. Ett originaluppförande unikt i tid och rum.
Soundtable 2.0 är såväl en installation och original som ett statement och tankeställare i syfte att stärka de mänskliga sinnenas position och värde i den fortsatta utvecklingen av digitala konstformer och den teknik som komma skall.

20 Dec / Verkstad / Kvarngatan 38

Fri entré / Vernissagedryck

Facebook: https://www.facebook.com/events/1512036779048478/

 

Tack till Norrköpings Kommun, Verkstad, Musikservice, Jam & Resistans.

 

Posted on December 14th, 2014
http://www.nmm.se/p/uncategorized/nmm-soundtable-2-0-2
↑ back to top